CONSULT-ING - RÅDGIVENDE INGENIØR FIRMA - ALT PÅ ET STED KONTAKT FORSIDEN
statiske beregninger

En energiberegning er energisimulering af bygninger, der sikrer en energirentabel bygning samt giver et overblik over det årlige energiforbrug.

Energiberegning er en lovpligtig beregning, som laves i forbindelse med nybyggeri, tilbygninger og store renoveringer. Beregningen skal indsendes til kommunen, før der kan udstedes en byggetilladelse.

termografi

Energiberegningen foretages på grundlag af de valgte materialer, konstruktioner, vinduestyper og tekniske installationer (opvarmningsform, ventilation mv.).

Energiberegningen vil vise betydningen af materialevalg. Og den udarbejdede energiberegning vil fremstå som en rapport indeholdende beregnings-dokumentation
og -forudsætninger.
Energiberegninger udføres i beregningsprogrammet Be06 som er udviklet af SBi til at dokumentere,
at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er fulgt.

Beregninger kan også hjælpe arkitekter og andre rådgivere med at udregne energibehov og energiforbrug i projekteringsfasen, så der skabes en god energiøkonomi og vælges rigtige materialer.

Under menuen "PRISER" kan du beregne de vejledende priser på arkitekt og ingeniørarbejde, ud fra byggeriets areal. Vi udfører ingeniørarbejde til fast lav pris og leverer pakkeløsninger, så kunderne får det hele leveret fra samme sted - "Byggeklar".

CONSULT-ING Telefon 2287 2299 · e-mail: info@consult-ing.dk
Junivej 35 · 8210 Aarhus V Forside · Arkitekttegninger · Statiske Beregninger · Energiberegninger · Priser · Kontakt